ฝากขั้นต่ำ 100

ฝากขั้นต่ำ 100 เจ้าหน้าที่ 5 คนที่โรงงานอาวุธในรัสเซียตะวันออก

ฝากขั้นต่ำ 100 เจ้าหน้าที่ 5 คนที่โรงงานอาวุธในรัสเซียตะวันออก

ฝากขั้นต่ำ 100 ในขณะเดียวกัน ผู้อยู่อาศัยในเมืองต่างๆ ในภูมิภาค Arkhangelsk ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ทดสอบทางทหาร กำลังสะสมไอโอดีนเพื่อพยายามตอบโต้ผลกระทบจากการได้รับรังสี ท่ามกลางความกลัวว่าจะมีการรั่วไหล คำแถลงจากบริษัทนิวเคลียร์ Rosatom...

Continue reading...